Klachtenprocedure

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) maakt het mogelijk dat een klacht op een effectieve en laagdrempelige wijze afgehandeld wordt. Indien je een klacht hebt, verzoek ik je deze altijd eerst met mij te bespreken, zodat we samen kunnen kijken of we tot een oplossing kunnen komen. Indien dit niet lukt, ben je uiteraard vrij om een klacht in te dienen bij Stichting geschilleninstantie KAB.
Je krijgt van mij bij het eerste gesprek altijd een folder mee van de KAB.