Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de teksten van deze website liggen bij Nathalie Ginther. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming.

De gegevens op deze website zijn met zorg samengesteld. De gegevens zijn echter niet noodzakelijkerwijs alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. Nathalie Ginther kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Indien je attendeert op onjuistheden, zullen deze zo spoedig mogelijk worden verbeterd.