Werkwijze

Vanuit de natuurgeneeskundige visie ontstaan klachten door afvalstoffen, die niet goed door ons lijf worden uitgescheiden (d.m.v. zweten, huilen, uitademen, ontlasting, urine, etc). Met behulp van de iriscopie kan ik zien waar de erfelijke zwakke plekken (aanleg) zit en waar de afvalstoffen opgeslagen zijn in het lijf. De therapie is gericht op het afvoeren van deze afvalstoffen en het versterken van de uitscheidingsorganen, zodat het lichaam het weer zelf kan. Oftewel het versterken van de algehele gezondheid.

Werkwijze

Tijdens de anamnese (eerste gesprek van 1,5- 2 uur) vraag ik uw ziektegeschiedenis uit. Daarbij worden uw sterke kanten en zwakkere plekken in beeld gebracht. Ik maak irisfoto's en met behulp van de iris- en gelaatsdiagnose, stel ik een natuurgeneeskundige diagnose. Op grond hiervan maak ik vervolgens een behandelplan, wat we samen bespreken. Zodra u akkoord bent, kan de behandeling beginnen.

De behandeling
Er zijn diverse behandelingen mogelijk in mijn praktijk. Samen kijken we welke behandeling het beste bij u past.

Vervolgconsulten
Tijdens de vervolgconsulten ga ik samen met u evalueren of uw hoofdklacht èn uw weerstand verbeterd zijn. De therapie wordt bijgesteld indien nodig. Bij acute klachten kan het vervolgconsult na 1 week zijn. Normaliter zit er ongeveer 4-6 weken tussen de vervolgconsulten.

Irisfoto's zijn een soort landkaart. Ieder gebied is terug te zien in het oog. Bijvoorbeeld de luchtwegen, nieren, lever, spijsvertering en de huid. Ziektes kunnen we niet zien, maar wel de plekken waar afvalstoffen zijn opgeslagen. Dit maakt uw sterke en zwakkere gebieden, als ook uw erfelijke aanleg zichtbaar. 

Bij het vervolgconsult geef ik u altijd een korte terugkoppeling van wat ik gezien heb in uw ogen.

Alleen een irisdiagnose (zonder behandeling)  is ook mogelijk in mijn praktijk.

Deze iriskaart is gemaakt door Margret Trompenaars. Zij heeft toestemming gegeven voor het plaatsen op mijn website. Hieronder een drietal ogenfoto's ter illustratie. Gelaatsdiagnose
is een methode om zwakkere plekken in kaart te brengen. Wat zeggen uw rimpels, de warme/koele plekken, pigmentvlekjes, etc. over uw gezondheid? Ik vertel u hier graag meer over in mijn praktijk.Amara Praktijk voor Natuurgeneeskunde werkt met de 4 natuurkwaliteiten
De 4 natuurkwaliteiten
Met behulp van de 4 natuurkwaliteiten is het mogelijk jezelf en de wereld beter te begrijpen. De natuurkwaliteiten Warm en Koud geven balans in actie en rust. Doe ik iets wel of niet, reageer ik altijd direct of wacht ik af? De natuurkwaliteiten Droog en Vocht geven balans in focus en het niet meetbare. Ben ik geconcentreerd of ontspannen, kan ik hoofdzaak van bijzaak onderscheiden of loopt het meer door elkaar heen? Alle vier de kwaliteiten zijn even belangrijk en vormen een dynamisch geheel.
Renée Koenders en Esther Tenhagen hebben, door de gelijkwaardigheid van de 4 natuurkwaliteiten en de beweeglijkheid op de assen te benadrukken, het paradigma aangepast voor onze tijd.


De 4 pijlers

Het paradigma van de 4 natuurkwaliteiten is ruimer dan alleen de kwaliteiten Warm, Koud, Droog en Vocht. Het is door Renée Koenders en Esther Tenhagen ontwikkeld vanuit de natuurgeneeskunde en daarom neemt gezondheid een centrale plaats in. Om gezondheid meetbaar te kunnen maken zijn de 4 pijlers ontstaan:

  • Gezondheid=zelfstandig en effectief gedrag met behoud van zoveel mogelijk energie (gerelateerd aan het geheel).
  • In gezondheid beweegt men ruim en vrij over beide assen van de 4 natuurkwaliteiten.
  • In gezondheid wordt op alle niveaus zelfstandig en effectief uitgescheiden. Alle uitscheidingsorganen zijn sterk.
  • In een werkelijk holistische visie wordt alles tegelijkertijd op alle niveaus gezien. De genoemde punten staan niet los van elkaar en er is geen hiërarchie.

Je krijgt door de 4 natuurkwaliteiten inzicht in jezelf èn je omgeving. Het maakt niet uit waar je werkt of wat je doet, of dat nu in de gezondheidszorg, het onderwijs, de zakelijke dienstverlening, thuis of in de stervensbegeleiding, de relatietherapie of de yoga is. Het is te gebruiken als een dynamische persoonlijkheidstypering voor managers en HR. Om de mensen in je team beter te begrijpen, onderling begrip te kweken en het ziekteverzuim te reduceren. Kortom iedereen die zichzelf en/of zijn vakgebied gezonder, duurzamer, dynamischer en inzichtelijker wil maken kan het leren en toepassen.

Waarom een ruimer paradigma met een verwijzing naar de natuur?

  • Het past in deze tijd waarin we op zoek zijn naar meer verbinding.
  • Het past in deze tijd waarin we aan lopen tegen de grenzen van de toepassing van de gangbare wetenschap.
  • Het past bij het inzicht dat de mens een onderdeel is van de natuur.
  • Door dit paradigma te kennen èn toe te passen, leer je van elkaar te begrijpen wat je verbindt, maar ook waarin je verschilt en dat dit normaal is.
  • Voor bedrijven geeft het paradigma inzicht of jouw team de juiste kwaliteiten bezit die nodig zijn voor jullie succes.
  • Het is leuk, herkenbaar en overal toepasbaar!

Want de natuur? Dat ben jij!

https://www.4natuurkwaliteiten.nl 

Therapeuten in de natuurlijke gezondheid werken aan een duurzame planeet. Zij kennen de 4 natuurkwaliteiten en leren hun cliënten zorgzaam te zijn voor zichzelf, anderen èn de aarde.

De taal van de natuur wordt door iedereen verstaan. Deze taal verbindt mensen van heel de wereld. Door deze taak te spreken zorgen we samen voor een gezonde wereld.

Bron: www.4natuurkwaliteiten.nl